• Projekt Košice – Nová Terasa

  Projekt Košice – Nová Terasa

  Kompletná realizácia novovytvoreného detského ihriska s povrchom z liatej gumy a oddychovej zóny…..

  Zobraziť projekt
 • Projekt Košice – Nová Terasa

  Projekt Košice – Nová Terasa

  Kompletná realizácia novovytvoreného detského ihriska s povrchom z liatej gumy a oddychovej zóny…..

  Zobraziť projekt

Čo robíme

Novinky

Kde sme už realizovali projekty (99)


Pri výrobe zostáv pre detské ihriská INTERSYSTEM sa používajú kvalitné materiály, moderné výrobné technológie a postupy. Použitie takýchto materiálov má rozhodujúci vplyv na dlhú životnosť produktov a ich odolnosť nielen voči poveternostným vplyvom, ale aj extrémnemu vandalizmu.


Bezpečnosť detí hrajúcich sa na detskom ihrisku je závislá od správnej montáže, správnej prípravy podložia, pravidelných prehliadok – revízií a údržbe. Pravidelné prehliadky a údržba sú jedným zo základných faktorov zaisťujúcich bezpečie detských ihrísk. Pri tvorbe plánu prehliadok a údržby zostáv je potrebné zohľadniť podmienky užívania detských ihrísk a potenciálne ohrozenie vybavenosti vandalmi. Celý proces uskutočnenia údržby a prehliadok má byť presne zaznamenaný v súlade s normou STN EN 1176-1177.