Projektovanie

Na základe požiadaviek investora vieme vypracovať projekt s kompletnou projektovou dokumentáciou ( zakreslenie do katastrálnej mapy v mierke i s bezpečnostnými zónami v súlade s normou STN EN 1176-1177, technická správa, vizualizácia…), ktorú može investor využiť aj na získanie finančných prostriedkov.