Nový zákon o detských ihriskách 2020

V tejto sekcií Vám prinášame zaujímavé informácie ohľadom nového zákon o detských ihriskách 2020:

v súvislosti s novým zákonom č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska (DI) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, by sme Vás radi informovali o nasledovnom: na každom detskom ihrisku zrealizovanom od 01.01.2020 musí byť vykonaná vstupná kontrola.

Po vykonaní vstupnej kontroly musí byť vydaný na detské ihrisko inšpekčný certifikát s platným evidenčným číslom.

V spolupráci s akreditovanou spoločnosťou Vám po dohode zabezpečíme vstupnú kontrolu detského ihriska s následným vydaním inšpekčného certifikátu.

Každé jedno detské ihrisko musí byť označené informačnou tabuľou s prevádzkovým poriadkom, ktorý bude obsahovať:

  • názov DI
  • adresu DI
  • identifikačné údaje vlastníka DI
  • identifikačné údaje prevádzkovateľa DI
  • informáciu o dátume sprístupnenia DI verejnosti a prevádzkový čas DI
  • dátum poslednej kontroly DI
  • kontaktné údaje na oznamovanie úrazov a nedostatkov na DI
  • číslo linky tiesňového volania

Taktiež bude potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu detských ihrísk, ktorú však v tomto období nie je možné zrealizovať, keďže nový zákon, ktorý bol schválený a je platný od 1.1.2020, ustanovuje, že bude ešte vydaná vykonávacia vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a vykonávaní odborného vzdelávania, aktualizačného odborného vzdelávania a odbornej skúšky osoby certifikovanej na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska, ktorá v tomto čase ešte nie je vydaná.

Pravdepodobný termín jej schválenia a platnosti bude február/marec 2020.

Až po schválení tejto vyhlášky môžu vzniknúť orgány certifikujúce osoby, ktoré budú schopné vyškoliť, vyskúšať a certifikovať osoby na výkon pravidelných kontrol.

To znamená, že reálne a v zmysle tohto zákona, Vám môžeme zrealizovať pravidelnú kontrolu detského ihriska vyškolenými osobami v predpokladanom období apríl/jún 2020.

Momentálne na Slovensku nie je nikto, kto by mohol vykonávať školenie a certifikovanie týchto osôb a ani neexistujú osoby, ktoré by mohli vykonávať pravidelné kontroly v zmysle zákona. V tomto prechodnom období odporúčame hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk nevykonávať a keď to bude aktuálne, budeme Vás informovať a radi Vám kontrolu zrealizujeme.

To však neznamená, že ostatné kontroly ako bežná vizuálna a prevádzková kontrola sa nemusia vykonávať, keďže ide o bezpečnosť detského ihriska.