Realizujeme detské ihriská, workout, fitness, športové ihriská a športové povrchy pre všetky vekové kategórie.

Naša  spoločnosť patrí k renomovaným európskym dodávateľom a realizátorom detských ihrísk na Slovensku ale aj v zahraničí.

Všetky herné a športové  prvky  sú vyrobené a certifikované  podľa  európskych noriem.

Každý  detail prvku ako  aj  samotné  zostavy  sú  montované  tak, aby  boli dodržané predpísané bezpečnostné normy a aby užívateľom nehrozilo  žiadne nebezpečie.

Našim  cieľom je ponúknuť  prevádzkovateľom detských a športových ihrísk produkty, ktorých kvalitu ocenia aj po niekoľko ročnom používaní.

ZDARMA ponúkame obhliadku miesta realizácie detského ihriska a následne i spracovanie návrhu pre plánované detské ihrisko.

MONTÁŽ

Montáž je realizovaná odbornými pracovníkmi našej spoločnosti.

Uskutočnením tejto odbornej montáže zároveň vzniká záruka na montáž.

PREHLIADKY A ÚDRŽBA

Bezpečnosť detí  hrajúcich sa na detskom ihrisku je závislá od správnej montáže, správnej prípravy podložia, pravidelných prehliadok – revízií a údržbe. Pravidelné  prehliadky a údržba sú jedným zo základných faktorov zaisťujúcich bezpečie detských ihrísk.

Pri tvorbe plánu prehliadok a údržby zostáv je potrebné zohľadniť  podmienky  užívania detských ihrísk a potenciálne  ohrozenie vybavenosti vandalmi. Celý proces uskutočnenia údržby a prehliadok má byť presne zaznamenaný v súlade s normou STN EN 1176-1177.

PODLOŽIE A MINIMÁLNY PRIESTOR

Prvky detského ihriska musia byť umiestnené na bezpečnostnom povrchu tlmiaci pád, ako napr. liata guma, gumová dlažba, okrúhly štrk alebo iné, v minimálnych pôdorysných rozmeroch bezpečnostnej zóny.

VÝROBA

Pri výrobe zostáv pre detské ihriská INTERSYSTEM EU s.r.o. sa používajú kvalitné materiály, moderné výrobné technológie a postupy.

Použitie takýchto materiálov má rozhodujúci vplyv na dlhú životnosť produktov a ich odolnosť nielen voči poveternostným vplyvom, ale aj extrémnemu vandalizmu.