Servis a údržba detských ihrísk

Pravidelný servis a údržba sú jedným zo základných faktorov zaisťujúcich bezpečie detských ihrísk a ich dlhoročné používanie. Bezpečnosť detí na detskom ihrisku závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení ale aj od neustáleho servisu a údržby zariadení a priestoru detského ihriska.

Žiaden kontrolný program nebude plniť svoju funkciu, ak sa následne nevykonajú náležité nápravné opatrenia. Dôležité je, aby výmena alebo oprava opotrebovaných častí, prípadne obnova ich povrchovej úpravy boli vykonané vtedy, keď je to nutné a nie až po zásahu kontrolných orgánov.

Máte záujem o servis alebo údržbu detského ihriska?

Napíšte nám správu

Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam firme Intersystem EU s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov v ňom uvedených a to za účelom spracovania môjho dopytu. Intersystem EU s.r.o. sa zaväzuje, že nesprostredkuje tieto osobné údaje tretím osobám, a že budú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné informácie

togler

Kancelária

Hliník nad Váhom 305
014 01 Bytča

teltel

+421 902 259 803
+421 948 489 084

info@intersystemeu.sk